top of page

TUTKIMUS VIRHEETTÖMÄN RAAMATUN

ALKUTEKSTIN LÖYTÄMISEKSI

"...jota tietämättömät ja vakaantu-mattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen." 2. Pietarinkirje 3:16

LATAA
TUTKIMUS
TEOMATIIKKA JA RAAMATUN
7-JAOLLISUUS

Tämän tutkimustyön tarkoitus on osoittaa, että Raamattu alkuperäisessä muodossaan on Pyhän Hengen sanelemaa ja luvulla 7 sinetöimää pyhää sanaa.

 

Raamatun alkutekstit on kirjoitettu kahdella eri kielellä; joko hepreaksi tai kreikaksi. Molemmat kielet ovat lingvistisesti samanlaisia siltä osin, että jokaisella kirjaimella on molemmissa kielissä myös lukuarvo. Tämä lingvistinen elementti on tutkimukseni ensimmäinen kulmakivi.

 

Kyseisillä luvuilla on näissä kielissä myös symbolinen merkitys joka on toinen tutkimukseni tärkeistä kulmakivistä. Kyseessä on Teomatiikkaan (engl. theomathics, Jumalan matematiikka) perustuva tutkimusmenetelmä, joka tutkii kreikan ja heprean kielisiä Raamatun tekstejä, joissa sanoilla, lauseilla ja asiakokonaisuuksilla on oma lukuarvonsa. Tutkimuksessani on siis osittain kyse teomatiikkaan perustuvasta, lukujen avulla tehtävästä alkukielen tarkistustyöstä, jonka avulla virheetön alkuteksti on löydettävissä.

 

Tutkimukseni tuo teomatiikkaan uuden ulottuvuuden. Hypoteesini on että Raamatun alkuteksti on seitsemällä jaollinen teomatiikan lainalaisuudet huomioiden. Luku 7 merkitsee hengellistä täydellisyyttä ja jota kuvataan myös "Jumalan luvuksi".

Lopputuloksen tulee kuitenkin olla yhtäpitävä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa.

 • Kysymyksessä ei ole juutalainen kabbalismi. Teomatiikassa ei ole kyse numeroiden mystisestä käytöstä.

 • Tutkimukseni ei perustu myöskään Ivan Paninin työhön.

 • Kaikki numeroiden manipulaatio tai vetoaminen viereisiin numeroihin on tässä tutkimuksessa poissuljettu.

Tutkimukseni kolmas kulmakivi on kreikankielisen Vanhan Testamentin, Septuagintan hyödyntäminen tutkimustyössäni. Pääosa länsimaissa tapahtuvasta Raamatun alkutekstitutkimuksesta perustuu ns. Masoreettiseen tekstiin. Perustelen tutkimuksessa miksi tämä seikka ohjaa alkutekstitutkimuksen länsimaissa harhaan jo alkumetreillä.​​

VÄITTÄMIÄ JOITA PYRIN KUMOAMAAN
 1. Raamattu on eri lähteistä koottu teos ja vain osa Raamatusta on Jumalan sanaa.

 2. Raamattu on beduiinien nuotiotarinoita.

 3. Raamattu on oman aikansa tuote, eikä se koske meidän aikaamme.

 4. Raamattu on kirja siinä missä muutkin.

 5. Raamatun alkuteksti on väärennetty.

 6. Kaikki viisi Mooseksen kirjaa ovat säilyneet meille virheettöminä.

 7. Vanhan Testamentin hepreankielinen ns. Masoreettinen teksti on luotettavin.

PERUSTEOKSET JA TYÖKALUT
 • 1933/38 Suomenkielinen Raamatun käännös

 • Viisiosainen Novum

 • Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland 24, 28)

 • Oscar de Gebhardt ́in kreikankielinen Uusi Testamentti vuodelta 1886

 • Septuagint Old Testament Bilingual, Brenton  |  Tutustu

 • The Alexandrian Septuagint History, Barry Setterfield   |  Lue lisää

 • Jesus Spoke Hebrew: Busting the "Aramaic" Myth, Brent Minge  |  Tutustu

 • Kaavio kreikan ja heprean kirjainten lukuarvoista

 • Alkuluvut 2-500 "The First 500 Prime Numbers"  |  Tutustu

 • Raamatun numeroiden symboliikka  |  ks. Iankaikkinen Sana -tutkimus s. 8

  • "Meaning of Numbers in the Bible" ​  |  Tutustu

 • Tutkimusta varten luotu tietokoneohjelma

TUTKIMUKSEN PERUSTEET

TUTKIMUKSESSA VERTAILLUT ALKUTEKSTIT

Septuaginta (LXX)
 • VT:n kreikankielinen käännös

 • Tehtiin alkuperäisestä hepreankielisestä tekstistä n. 285 eKr. Jerusalemin ylipappi Eleasar’in määräyksestä

 • Käännöspaikkana oli Alexandria Egyptissä

 • Kolme Septuagintan kopiota Codex Alexandriasta on säilynyt (British Library, Vatican Library, Siinain luostari)

 • Kuolleen meren kääröt ja syyrialainen Peshita pitävät yhtä Septuagintan kanssa (2. Kor. 13:1)

 

Jeesus ja apostolit ottivat lähes kaikki VT:n lainauksensa Uuteen Testamenttiin sieltä eikä hepreankielisestä tekstistä. Miksei koko VT:a ole länsimaissa kuitenkaan käännetty Septuagintan pohjalta?

Masoreettinen teksti
 • Heprean kielinen VT:n teksti n. vuodelta 100 jKr.

 • Rabbi Akiban käsialaa, joka oli avoimesti Kristus-vihaaja

 • Loi yhdessä Jamnian neuvoston kanssa heprean kielen konsonanttien osalta ns. Masoreettisen tekstin, muuttamalla alkuperäisiä VT:n kirjoituksia mielin määrin.

 • Poltatti myös kaikki käsiinsä saamat hepreankieliset VT:n alkuperäistekstit.

 • Uskonpuhdistuksen jälkeen pääosa protestanttisista kirkoista näyttää valinneen Masoreettisen tekstin VT:n käännöstensä pohjatekstiksi.​

Alexadrialainen Septuaginta
ESIMERKKEJÄ SEPTUAGINTAN JA MASOREETTISEN TEKSTIN EROAVAISUUKSISTA
1. Moos. 21:6
 • Sept.: "Ja Saara sanoi: "Jumala on saattanut minut nauramaan; kuka ikinä saa tämän kuulla, se iloitsee minun kanssani."

 • Masor.: "Ja Saara sanoi: 'Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi; kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle."

 

1. Moos. 24:44

 • Sept.: "...neitsyt... vastaa minulle: 'Juo itse, ja minä ammennan myös sinun kameleillesi' - että hän on se nainen, jonka Herra on valmistanut omalle palvelijalleen Iisakille."

 • Masor.: "...neitonen... vastaa minulle: 'Juo itse, ja minä ammennan myös sinun kameleillesi' - että hän on se vaimo, jonka Herra on määrännyt minun herrani pojalle."

5. Moos. 32:43

 • Sept.: "Riemuitkaa taivaat Hänen (Messiaan) kanssa ja palvokoot Häntä kaikki Jumalan enkelit. Riemuitkaa kansat Hänen kansansa kanssa ja vahvistakoot itsensä Hänessä kaikki Jumalan lapset. Sillä Hän kostaa lastensa veren ja kostaa ja maksaa takaisin vihollisilleen ja maksaa takaisin niille, jotka vihaavat Häntä. Ja Herra puhdistaa täysin kansansa maan."

 • Masor.: "Riemuiten ylistäkää, te pakanakansat, hänen kansaansa, sillä hän kostaa palvelijoittensa veren; hän antaa koston kohdata vastustajiansa ja toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa."

 

5. Moos 33:6

 • Sept.: "Ruuben eläköön, älköön hän kuolko, eikä Simeon lukumäärältään suuri.

 • Masor.: "Ruuben eläköön, älköön hän kuolko; mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko."
   

Psalmit 40:7

 • Sept.: "Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty, mutta ruumiin Sinä Minulle valmistit, polttouhria ja (samanaikaisesti) syntiä Sinä et siedä."

 • Masor.: "Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty; minun korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi"

Jesaja 11:1

 • Sept.: "Mutta Iisain JUURESTA puhkeaa VALTIKKA ja MIES versoo hänen JUURESTANSA."

 • Masor.: "Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa."

 

Jesaja 44:21

 • Sept.: "Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun lapseni. Minä olen sinut valmistanut lapsekseni: Ethän unhota Minua Israel.

 • Masor.: "Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani:, en unhota minä sinua Israel."

 

Jesaja 53:4

 • Sept.: "Mutta totisesti meidän syntimme Hän kantaa ja puolestamme kärsii tuskaa..."

 • Masor.: "Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä..."

 

Jesaja 60:16

 • Sept.: "Ja sinä saat imeä kansojen maidon, syödä kuningasten rikkaudet , saat tuntea, että Minä, Herra, olen sinun auttajasi, Israelin Jumala on sinun lunastajasi." (Israel = Jumalan taistelija)

 • Masor.: "Ja sinä saat imeä kansojen maidon, imeä kuningasten rintoja, saat tuntea, että minä, Herra, olen sinun auttajasi, että Jaakobin Väkevä on sinun lunastajasi." (Jaakob = Pettäjä)

Sak.12:10

 • Sept.: "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja laupeuden Hengen. He katsovat Minuun, jota he ovat pitäneet pilkkanaan..."

 • Masor.: "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet..."

 

Sakaria 13:6

 • Sept.: "Ja kun minä sanon Hänelle: Mitä ovat nuo haavat keskellä käsiäsi? vastaa Hän: "Ne lyötiin Minun ystävieni huoneessa."

 • Masor.: "Ja jos häneltä kysytään: ”Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?”vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystävieni huoneessa."

ALEXANDRIALAISEN SEPTUAGINTAN HISTORIA

Tiivistelmä tutkimuksen ensimmäisestä kappaleesta.

Lähde Early history: The Alexandrian Septuagint history, Barry Setterfield.

Septuagintan (LXX) varhainen historia
 • Jo vuoden 495 eKr. jälkeen muodostui Alexandriaan (Egypti) suuri kreikankielinen juutalainen yhdyskunta.

 • 300-luvulla eKr. Koineen kreikka (Alexandrian kreikka) oli koko Välimeren alueella yleiskieli, kuten englanti meidän aikanamme.

 • Myös apostoli Paavali puhui kreikkaa (kuten muutkin apostolit?), jonka avulla evankeliumi levitettiin koko Rooman valtakuntaan.

 • 285 eKr. Philadelfus tuli 22-vuotiaana Ptolemaion kuningaskunnan rinnakkais-hallitsijaksi isänsä Ptolemy Soterin ohessa. Tämä oli perustanut Alexandriaan kirjaston, jonka hoitajaksi hän oli määrännyt Demetrius Phaleriuksen. Tämän tehtäväksi annettiin koota kaikki mahdolliset kirjalliset dokumentit maailmasta.

 • Josephus (juutalainen historioitsija) kertoo Demetriuksen neuvotelleen Philadelphuksen kanssa hepreankielisen Vanhan Testamentin (VT:n) kääntämisestä kreikankielelle. Kuningas rahoitti suunnitelman.

 • Lähetettiin lähetystö Jerusalemin ylipappi Eleasarin luo. Tämän ja sanhedrin (Israelin suuri neuvosto) hyväksymänä käännöstyö tehtiin 70 (72) luotettavan ja kielitaitoisen rabbin toimesta Paleo-hepreasta (alkuperäisen VT:n aakkoset) Koineen kreikaksi Pharos-saarella. Pentateuk (Viisi Mooseksen kirjaa) valmistui noin 283-282 eKr. ja koko VT ennen Philadelfiuksen kuolemaa 246 eKr. (Myös Philo Alexandrialainen tukee tätä). Käännös sai nimekseen Septuaginta (LXX) kääntäjien lukumäärästä (70) johtuen.

 • Lainaukset VT:sta Uuteen Testamenttiin (UT) pitävät alkuperäisinä tarkalleen yhtä nimenomaan alkuperäisen Septuagintan kanssa (Ks. tutkimukseni Iankaikkinen Sana)

 • Paleo-hepreaa käytettiin synagoogissa Egyptistä paluusta noin 70 jKr. saakka. Myös juutalaisen kansan puhekieli oli heprea.

Lataa tutkimus
Sep ja Msr erot
bottom of page