top of page

TUTKIMUS VIRHEETTÖMÄN RAAMATUN

ALKUTEKSTIN LÖYTÄMISEKSI

"Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurs-kautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti." Psalmit 119:160

LATAA
TUTKIMUS

KYSYMYKSIÄ

MISTÄ TIEDETÄÄN ETTÄ JEESUS JA OPETUSLAPSET OTTIVAT LAINAUKSET VANHASTA TESTAMENTISTA UUTEEN TESTAMENTTIIN SEPTUAGINTASTA?

A) 100-luvulla Jeesuksella ja juutalaisilla oli käytössään virheetön hepreankielinen VT, (mahdollisesti) myös virheetön kreikankielinen Septuaginta kunnes rabbi Akiba ben Josef (50-137 jKr.) korvasi sen masoreettisella tekstillä n.100 jKr.

B) Kreikan kieli oli yleiskieli kaikkialla Rooman valtakunnan alueella. Sitä puhuttiin heprean ohessa myös Israelissa (Brent Minge: Jesus Spoke Hebrew, Busting the Aramaic Myth).

C) Jeesuksen lähetyskäsky kuului "Menkää kaikkeen maailmaan..." (Mark. 16:15) joka sen ajan maailmassa tarkoitti käytännössä Rooman valtakuntaa. Siinä tarvittiin Septuagintaa.

MIKSI RABBI AKIBA VÄÄRENSI VANHAN TESTAMENTIN?

VT todisti aukottomasti että Jeesus on Kristus. Jeesuksen ja apostolien julistuksen seurauksena alkuseurakunta kasvoi voimakkaasti ja rabbit pelkäsivät asemansa ja auktoriteettinsa murenemista. Opetus Jeesuksesta Kristuksesta piti saattaa kyseenalaiseksi ja rabbi Akiba ryhtyi toimeen. Kyseessä oli pelko ja kateus mikä oli aiemminkin saanut juutalaiset liikkeelle; Pilatus ymmärsi kateuden juutalaisten motiiviksi luovuttaa Jeesus tapettavaksi "Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä." Matt. 27:18, Apt. 4:4,17

VOIKO VANHAN TESTAMENTIN KÄÄNNÖKSIIN ENÄÄ LUOTTAA?

Olen lukenut Raamattua 60 vuotta lähes päivittäin löytäen sieltä - myös VT:sta - jatkuvasti uusia hengellisiä aarteita. Kyllä VT on nykyisessäkin, mutta vain 1933 käännösmuodossaan käyttökelpoinen. Septuagintan pohjalta korjattuna se poistaa kuitenkin lukuisia ristiriitaisuuksia, syventää näkökulmia ja alleviivaa Raamatun luotettavuutta. Siksi tarvitsisimme välttämättä suomenkielisen Septuagintan käännöksen.

Lataa tutkimus
bottom of page